Máy tập CPM

CPM là viết tắt của Continuous Passive Motion – Chuyển động thụ động liên tục. Thiết bị vận động thụ động kéo dài (CPM) có thể dùng xuyên suốt giai đoạn đầu của phục hồi chức năng sau phẫu thuật chi dưới hoặc chấn thương. Thiết bị CPM cử động thường xuyên được lập đi lập lại khớp theo tầm vận động. Điều trị mỗi ngày sẽ cải thiện tầm vận động khớp giai đoạn đầu còn hạn chế. Liệu pháp bảo đảm tập thể dục hiệu quả trong suốt giai đoạn điều trị và phục hồi chức năng bằng việc sử dụng các cử động thụ động để tránh đau đớn sau phẫu thuật và hạn chế viêm.